EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:196:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 196, 02. elokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 196
46. vuosikerta
2. elokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1382/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo -ohjelma) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä 7
Komission asetus (EY) N:o 1384/2003, annettu 1 päivänä elokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
*Komission asetus (EY) N:o 1385/2003, annettu 1 päivänä elokuuta 2003, tariffikiintiöissä yhteisöön tuotavien banaanimäärien vahvistamisesta vuoden 2003 neljänneksi vuosineljännekseksi 17
*Komission asetus (EY) N:o 1386/2003, annettu 1 päivänä elokuuta 2003, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 19
*Komission asetus (EY) N:o 1387/2003, annettu 1 päivänä elokuuta 2003, hunajan tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi yhteisössä tarkoitettujen toimien soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2300/97 muuttamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1388/2003, annettu 1 päivänä elokuuta 2003, Belgian lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 1389/2003, annettu 1 päivänä elokuuta 2003, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 1390/2003, annettu 1 päivänä elokuuta 2003, CN-koodiin 10030090 kuuluvien vilja-alan tuotteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/574/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä heinäkuuta 2003, kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta tehdyn päätöksen 2000/284/EY muuttamisesta viidennentoista kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2733) (1) 27
2003/575/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä elokuuta 2003, päätöksen 2001/618/EY muuttamisesta eräiden Ranskan departementtien ja erään Italian provinssin sisällyttämiseksi Aujeszkyn taudista vapaiden jäsenvaltioiden ja alueiden luetteloon ja sellaisten alueiden luetteloon, joissa toteutetaan tätä tautia koskevia hyväksyttyjä hävittämisohjelmia (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2786) (1) 41
2003/576/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä elokuuta 2003, päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta tuoreen lihan Argentiinasta tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2787) (1) 43
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/577/JHA
*Neuvoston puitepäätös 2003/577/YOS, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa 45
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top