EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:174:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 174, 12. heinäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 174
46. vuosikerta
12. heinäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1244/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1245/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, kiintiöiden takaisinosto-ohjelman soveltamisalaan kuulumattomien korkealaatuisten tupakka-alan lajikeryhmien määrittämisestä satovuoden 2003 osalta 3
Komission asetus (EY) N:o 1246/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 123. erityisessä tarjouskilpailussa 4
Komission asetus (EY) N:o 1247/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 76. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 1248/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 295. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 1249/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat) 8

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/508/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisista tiettyjä kemikaaleja koskevista yhteisön tuontipäätöksistä ja päätösten 2000/657/EY ja 2001/852/EY muuttamisesta (1) 10
2003/509/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2003, päätöksen 2001/338/EY muuttamisesta Perusta tulevia tai peräisin olevia simpukoita koskevien suojatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2290) (1) 40
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top