EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:154:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 154, 21. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 154
46. vuosikerta
21. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) 1
Komission asetus (EY) N:o 1060/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 42
Komission asetus (EY) N:o 1061/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat) 44
Komission asetus (EY) N:o 1062/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, pähkinöiden (kuorettomien manteleiden, kuorellisten hasselpähkinöiden, kuorettomien hasselpähkinöiden ja kuorellisten saksanpähkinöiden) vientitukien vahvistamisesta A1-menettelyn yhteydessä 47
Komission asetus (EY) N:o 1063/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät, tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta 49
*Komission asetus (EY) N:o 1064/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten teollisuuskalan kalastuksen lopettamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 1065/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Espanjan interventioelimen hallussa satovuodelta 2000 olevan noin 7425 riisitonnin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla 52
Komission asetus (EY) N:o 1066/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, Ranskan interventioelimen hallussa olevan durran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 53
Komission asetus (EY) N:o 1067/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 58
Komission asetus (EY) N:o 1068/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 59
Komission asetus (EY) N:o 1069/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 60
*Komission asetus (EY) N:o 1070/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Burmaan/Myanmariin tapahtuvan myynnin, toimittamisen ja viennin kieltämisestä sekä tiettyjen tärkeissä valtiollisissa tehtävissä kyseisessä maassa toimivien henkilöiden varojen jäädyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1081/2000 muuttamisesta kolmannen kerran 61
Komission asetus (EY) N:o 1071/2003, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista 69
*Komission direktiivi 2003/62/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY muuttamisesta heksakonatsolin, klofentetsiinin, myklobutaniilin ja prokloratsin jäämien enimmäismäärien osalta (1) 70

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/457/EC
*Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta 79
Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välinen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus 80
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus 91
*Ilmoitus sen teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan pöytäkirjan voimaantulosta, joka liittyy Eurooppa-sopimukseen Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan välisestä assosioinnista (PECA) 92
Komissio
2003/458/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2003, tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) ja/tai virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksyttyjen vyöhykkeiden ja hyväksyttyjen kalanviljelylaitosten luetteloista tehdyn päätöksen 2002/308/EY liitteiden I ja II muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1813) (1) 93
2003/459/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2003, tietyistä suojatoimenpiteistä apinaruttoviruksen varalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1953) (1) 112
2003/460/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2003, chilipippuria ja chilipippurituotteita koskevista kiireellisistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1970) (1) 114
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/461/CFSP
*Neuvoston Päätös 2003/461/YUTP, tehty 20 päivänä kesäkuuta 2003, Burmasta/Myanmarista hyväksytyn yhteisen kannan 2003/297/YUTP täytäntöönpanosta 116
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top