EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:146:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 146, 13. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 146
46. vuosikerta
13. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 999/2003, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2003, Unkarista peräisin olevien tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden tuontia ja Unkariin suuntautuvaa tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden vientiä koskevista yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä 10
Komission asetus (EY) N:o 1000/2003, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyjen peltokasvien viimeisen kylvöpäivän siirtämisestä tietyillä yhteisön alueilla markkinointivuonna 2003/2004 29
Komission asetus (EY) N:o 1001/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 31
Komission asetus (EY) N:o 1002/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 1003/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 32. osittaista tarjouskilpailua varten 35
Komission asetus (EY) N:o 1004/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 36
Komission asetus (EY) N:o 1005/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 1006/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 935/2003 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 41
Komission asetus (EY) N:o 1007/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 42
Komission asetus (EY) N:o 1008/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 934/2003 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 43
Komission asetus (EY) N:o 1009/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 698/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 44
Komission asetus (EY) N:o 1010/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 45
Komission asetus (EY) N:o 1011/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 46
*Komission asetus (EY) N:o 1012/2003, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 19. kerran 50

Oikaisuja
*Oikaistaan neuvoston direktiivi 91/692/ETY, annettu 23 päivänä joulukuuta 1991, eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä (EYVL L 377, 31.12.1991) 52
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top