EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:097:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 97, 15. huhtikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 97
46. vuosikerta
15. huhtikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 669/2003, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1035/2001 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 670/2003, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä 6
*Neuvoston asetus (EY) N:o 671/2003, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2003, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 2341/2002 muuttamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 672/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16
*Komission asetus (EY) N:o 673/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, asetusten (EY) N:o 1143/98, (EY) N:o 1279/98, (EY) N:o 1128/1999, (EY) N:o 1247/1999 ja (EY) N:o 140/2003 muuttamisesta eräiden Puolasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tiettyjen tariffikiintiöiden osalta 18
Komission asetus (EY) N:o 674/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 22
Komission asetus (EY) N:o 675/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 25
*Komission asetus (EY) N:o 676/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, uuden rehun lisäaineen väliaikaisesta hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2001 muuttamisesta (1) 29
*Komission asetus (EY) N:o 677/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, kiireellisistä toimenpiteistä Itämeren turskakannan elvyttämiseksi 31
Komission asetus (EY) N:o 678/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 596/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 679/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 598/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 680/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 604/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 681/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 39
Komission asetus (EY) N:o 682/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 40
Komission asetus (EY) N:o 683/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 41
Komission asetus (EY) N:o 684/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 42
Komission asetus (EY) N:o 685/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (tomaatit) 43
Komission asetus (EY) N:o 686/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 44
Komission asetus (EY) N:o 687/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, Israelista peräisin olevien terttuneilikoiden (spray-tyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 46
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/18/EY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2003, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta (1) 48

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/263/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja tekemisestä 53
Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 57
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Puolan tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus 72
Komissio
2003/264/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2000, valtiontuesta, jonka Saksa on myöntänyt Förderanlagen- und Kranbau Köthen GmbH:lle ja Kranbau Köthen GmbH:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4403) (1) 73
2003/265/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2003, yhteisön klassisen sikaruton vertailulaboratoriolle klassista sikaruttoa koskevan uuden erotusdiagnostiikan arvioimiseksi myönnettävästä taloudellisesta tuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1190) 81

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 588/2003, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2003, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta (EUVL L 83, 1.4.2003) 83
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top