EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:090:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 90, 08. huhtikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 90
46. vuosikerta
8. huhtikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 623/2003, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 624/2003, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2003, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat) 3
*Komission asetus (EY) N:o 625/2003, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2003, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 626/2003, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2003, kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2377/2002 muuttamisesta 32
*Komission asetus (EY) N:o 627/2003, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 34
*Komission direktiivi 2003/26/EY, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/30/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen hyötyajoneuvojen nopeudenrajoittimien ja pakokaasupäästöjen osalta (1) 37
*Komission direktiivi 2003/27/EY, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2003, neuvoston direktiivin 96/96/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen moottoriajoneuvojen pakokaasupäästöjen tarkastuksen osalta (1) 41
*Komission direktiivi 2003/28/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2003, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran (1) 45
*Komission direktiivi 2003/29/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2003, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran (1) 47

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/245/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2003, komission saamista pyynnöistä kasvattaa MOO IV:n tavoitteita kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituisten alusten turvallisuutta, navigointia, hygieniaa, tuotteiden laatua ja alusten työoloja koskevien parannusten ottamiseksi huomioon (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1113) (Ainoastaan englannin-, ranskan-, hollannin- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) 48

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 346/2003, annettu 24 päivänä helmikuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelimen hallussa olevan riisin myymiseksi yhteisön markkinoilla rehuna käytettäväksi (EUVL L 50, 25.2.2003) 54
*Oikaistaan komission päätös 2001/723/EY, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2001, Alitalia-yhtiön pääomapohjan vahvistamisesta (EYVL L 271, 12.10.2001) 54
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top