EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:064:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 64, 07. maaliskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 64
46. vuosikerta
7. maaliskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 415/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, viisumien myöntämisestä rajalla, mukaan lukien tällaisten viisumien myöntäminen kauttakulkumatkalla oleville merimiehille 1
Komission asetus (EY) N:o 416/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
*Komission asetus (EY) N:o 417/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 418/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 257/2003 oikaisemisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 419/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 420/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 421/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 22
Komission asetus (EY) N:o 422/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 23
Komission asetus (EY) N:o 423/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 24
Komission asetus (EY) N:o 424/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 256/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 425/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 60/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 26
Komission asetus (EY) N:o 426/2003, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2003, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontikiintiön avaamisesta, jakamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 995/2002 perusteella tapahtuvasta tuontioikeuksien uudelleen jakamisesta 27

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/155/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä huumausaineiden lähtöaineista ja kemiallisista aineista tehdyn Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä 28
Euroopan yhteisön ja Turkin Tasavallan Sopimus huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä huumausaineiden lähtöaineista ja kemiallisista aineista 30
Komissio
2003/156/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä maaliskuuta 2003, suojatoimenpiteistä Alankomaissa lintuinfluenssan (avian influenza) osalta tehdyn päätöksen 2003/153/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 767) (1) 36
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2002/157/CFSP
*Neuvoston Päätös 2003/157/YUTP, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välillä tämän valtion osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa 37
Euroopan unionin ja Puolan tasavallan välinen sopimus Puolan tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa 38
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top