EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:036:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 36, 12. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 36
46. vuosikerta
12. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 253/2003/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2003, yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 254/2003, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 255/2003, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
Komission asetus (EY) N:o 256/2003, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, kolmansista maista Espanjaan tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 257/2003, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta 11

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/95/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä tammikuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liitettävän, teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia ja hyväksymistä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (PECA) 15
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa sopimuksen Pöytäkirja teollisuustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja hyväksymisestä (PECA) 17
Yhteisön julistus Slovenian edustajien osallistumisesta komiteoiden kokouksiin 30
2003/96/EC
*Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä 31
Sopimus Euroopan yhteisön ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyöstä 32
Komissio
2003/97/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2003, eräiden Saksan liittotasavallan antamien sitovien tariffitietojen pätevyydestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 77) (ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen) 40

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 118/2003, annettu 23 päivänä tammikuuta 2003, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta ja maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 sekä naudanliha-alan tuonti-ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta (EYVL L 20, 24.1.2003) 44
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top