EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:033:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 33, 08. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 33
46. vuosikerta
8. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 237/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 238/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003, Unkarista peräisin olevien neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen tuotteiden tuontiin 1 päivästä tammikuuta 2003 alkaen 31 päivään joulukuuta 2003 asti sovellettavista tulleista 3
Komission asetus (EY) N:o 239/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 23
Komission asetus (EY) N:o 240/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua B-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 24
Komission asetus (EY) N:o 241/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 242/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 26
Komission asetus (EY) N:o 243/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 27
*Komission asetus (EY) N:o 244/2003, annettu 7 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta yhdennentoista kerran 28
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 30

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/84/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä helmikuuta 2003, Puolasta ja Venäjältä peräisin olevien tiettyjen sähköteknisestä teräksestä valmistettujen suuntaisrakeisten levyvalmisteiden (kuumavalssatut levyvalmisteet), joiden leveys on enintään 500 mm, tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä 41

Oikaisuja
*Oikaistaan komission direktiivi 2002/40/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston direktiivin 92/75/ETY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien sähköuunien energiamerkinnän osalta (EYVL L 128, 15.5.2002) 43
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top