EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:031:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 31, 06. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 31
46. vuosikerta
6. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 222/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 223/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja, rehuseoksia ja rehuaineita koskevista merkintävaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta (1) 3
*Komission asetus (EY) N:o 224/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1255/1999 voin ja kerman yksityiselle varastoinnille tarkoitetun tuen vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2771/1999 29 artiklasta poikkeamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 225/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 2125/95 muuttamisesta säilöttyjen sienten alkuperätodistusten myöntämiseen toimivaltaisten Kiinan viranomaisten luettelon osalta 10
Komission asetus (EY) N:o 226/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 12
Komission asetus (EY) N:o 227/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 214/2003 oikaisemisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 228/2003, annettu 5 päivänä helmikuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 16
*Neuvoston direktiivi 2003/9/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/81/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä elokuuta 2002, valtiontukiohjelmasta, jonka Espanja on toteuttanut Biskajan koordinointikeskusten hyväksi Valtiontuki C 48/2001 (ex NN 43/2000) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3141) (1) 26
2003/82/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2003, pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti ilmoitettujen Belgian toimenpiteiden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 361) (1) 32
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn valvontaviranomainen
149/2002/COL
*EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 149/02/KOL tehty 26 päivänä heinäkuuta 2002, ympäristötoimenpiteistä (NORJA) 36
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top