EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:028:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 28, 04. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 28
46. vuosikerta
4. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 199/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 200/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2042/2002 tarkoitetulla neljännellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 201/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2048/2002 tarkoitetulla neljännellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 202/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2249/2002 tarkoitetulla toisella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 203/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, luvan antamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten siirroille 10
Komission asetus (EY) N:o 204/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 12
Komission asetus (EY) N:o 205/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, halkaistujen herneiden toimittamisesta elintarvikeapuna 16
Komission asetus (EY) N:o 206/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 19
Komission asetus (EY) N:o 207/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Italian interventioelimen hallussa olevan noin 39000 riisitonnin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla rehuna käytettäväksi annetun asetuksen (EY) N:o 1940/2001 muuttamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 208/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteiden keskeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2465/96 muuttamisesta toisen kerran 26
*Komission asetus (EY) N:o 209/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse yhteisön tariffikiintiöistä tietyille Libanonista peräisin oleville maataloustuotteille 30
*Komission asetus (EY) N:o 210/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 2316/1999 poikkeamisesta joidenkin yhteisön alueiden huonoista ilmasto-olosuhteista johtuvan kesannoinnin osalta 33
Komission asetus (EY) N:o 211/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista 34
Komission asetus (EY) N:o 212/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 35
Komission asetus (EY) N:o 213/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, Israelista peräisin olevien terttuneilikoiden (spray-tyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 214/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 39
*Komission asetus (EY) N:o 215/2003, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta kymmenennen kerran 41
*Komission direktiivi 2003/12/EY, annettu 3 päivänä helmikuuta 2003, rintaimplanttien uudelleenluokituksesta lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY puitteissa (1) 43

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/74/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä tammikuuta 2003, päätösten 1999/283/EY ja 2000/585/EY muuttamisesta Botswanan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 403) (1) 45
2003/75/EC
*EY-Turkki-tulliyhteistyökomitean Päätös N:o 1/2003, tehty 30 päivänä tammikuuta 2003, EY-Turkki-assosiaationeuvoston tekemän päätöksen N:o 1/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen N:o 1/96 muuttamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/2001 muuttamisesta 51
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top