EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:001:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 1, 04. tammikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 1
46. vuosikerta
4. tammikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (1) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2248/2001 muuttamisesta 26
*Neuvoston asetus (EY) N:o 3/2003, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 153/2002 muuttamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 4/2003, annettu 3 päivänä tammikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 34
*Komission asetus (EY) N:o 5/2003, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, Kroatiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Jugoslavian liittotasavallasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 2003 36
*Komission asetus (EY) N:o 6/2003, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, maanteiden tavarakuljetuksia koskevien tilastotietojen levittämisestä (1) 45
Komission asetus (EY) N:o 7/2003, annettu 3 päivänä tammikuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 50
Komission asetus (EY) N:o 8/2003, annettu 3 päivänä tammikuuta 2003, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 56
Komission asetus (EY) N:o 9/2003, annettu 3 päivänä tammikuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 59
Komission asetus (EY) N:o 10/2003, annettu 3 päivänä tammikuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 61
Komission asetus (EY) N:o 11/2003, annettu 3 päivänä tammikuuta 2003, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 20. osittaista tarjouskilpailua varten 63
Komission asetus (EY) N:o 12/2003, annettu 3 päivänä tammikuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 64
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rakennusten energiatehokkuudesta 65

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/1/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2002, Ranskan tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat tiettyjen runsastyppisten ja klooria sisältävien NK-lannoitteiden tuonnin ja markkinoille saattamisen rajoittamista (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5113) (1) 72
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top