EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:348:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 348, 21. joulukuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 348
45. vuosikerta
21. joulukuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2002/991/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 19 päivältä joulukuuta 2002, UNITA:n (União Nacional para a Independência Total de Angola) vastaisten rajoittavien toimenpiteiden poistamisesta sekä yhteisten kantojen 97/759/YUTP ja 98/425/YUTP kumoamisesta 1
2002/992/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 19 päivältä joulukuuta 2002, Sierra Leonesta peräisin olevien raakatimanttien tuonnin kieltämisestä 2
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2285/2002, annettu 10 päivänä joulukuuta 2002, AKT—EY-kumppanuussopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä ja asetuksen (ETY) 3705/90 kumoamisesta 3
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2286/2002, annettu 10 päivänä joulukuuta 2002, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä ja asetuksen (EY) N:o 1706/98 kumoamisesta 5
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2287/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta 42
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2288/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjen Thaimaasta, Tšekin tasavallasta, Turkista ja Venäjältä peräisin olevien rauta- tai teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja väliaikaisen polkumyyntitullin kantamisesta lopullisesti annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1601/2001 muuttamisesta 52
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2289/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1600/1999 koskevan uuden viejän tarkastelun päättämisestä, tullin ottamisesta uudelleen käyttöön yhden asianomaisen maan viejän tuonnissa ja kyseisen tuonnin kirjaamisen lopettamisesta 54
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2290/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, raakatimanttien tuonnista Sierra Leonesta Euroopan yhteisöön 56
Komission asetus (EY) N:o 2291/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 58
Komission asetus (EY) N:o 2292/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti joulukuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 60
Komission asetus (EY) N:o 2293/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä 62
Komission asetus (EY) N:o 2294/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, joulukuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 64
Komission asetus (EY) N:o 2295/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, joulukuussa 2003 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2003 välisellä kaudella 66
Komission asetus (EY) N:o 2296/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti joulukuussa 2002 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 68
Komission asetus (EY) N:o 2297/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 70
*Komission asetus (EY) N:o 2298/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 71
*Komission asetus (EY) N:o 2299/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, tarjouskilpailun nro 44/2002 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin 72
*Komission asetus (EY) N:o 2300/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, AKT-maista sekä merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuonnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2603/97 muuttamisesta 74
*Komission asetus (EY) N:o 2301/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä pienten siemenerien määrittelemisen osalta 75
*Komission asetus (EY) N:o 2302/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta 78
*Komission asetus (EY) N:o 2303/2002, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Thaimaasta, Tšekistä, Turkista ja Venäjältä peräisin olevien rauta- tai teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa ja tiettyjen tšekkiläisten ja turkkilaisten viejien esittämien sitoumusten hyväksymisestä annetun asetuksen (EY) N:o 230/2001 muuttamisesta 80
*Komission asetus (EY) N:o 2304/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön annetun neuvoston päätöksen 2001/822/EY ("päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta") täytäntöönpanosta 82
*Komission asetus (EY) N:o 2305/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 92
*Komission asetus (EY) N:o 2306/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, asetuksen (ETY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastustuotteiden tuontihintojen ilmoittamisen osalta 94
Komission asetus (EY) N:o 2307/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 100
Komission asetus (EY) N:o 2308/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 102
Komission asetus (EY) N:o 2309/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 103
Komission asetus (EY) N:o 2310/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 104
Komission asetus (EY) N:o 2311/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 105
Komission asetus (EY) N:o 2312/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, määrättyyn järjestelmään liittyvien joulukuussa 2002 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti 106
Komission asetus (EY) N:o 2313/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, joulukuussa 2002 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 108
Komission asetus (EY) N:o 2314/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 110
Komission asetus (EY) N:o 2315/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2282/2002 oikaisemisesta 111
Komission asetus (EY) N:o 2316/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2283/2002 oikaisemisesta 113
Komission asetus (EY) N:o 2317/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön sekä Puolan, Unkarin, Tšekin tasavallan, Slovakian, Romanian ja Bulgarian välisissä väliaikaisissa sopimuksissa määrättyyn järjestelmään liittyvien joulukuussa 2002 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 115
Komission asetus (EY) N:o 2318/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 117

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/993/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2002 parafoidun Euroopan yhteisön ja Nepalin kuningaskunnan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta 120
Euroopan yhteisön ja Nepalin kuningaskunnan sopimus tekstiilituotteiden kaupasta 121
Komissio
2002/994/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2002, eräistä Kiinasta tuotaviin eläinperäisiin tuotteisiin liittyvistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5377) (1) 154
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top