EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:341:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 341, 17. joulukuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 341
45. vuosikerta
17. joulukuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2235/2002/EY, tehty 3 päivänä joulukuuta 2002, sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003—2007 -ohjelma) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2236/2002, annettu 10 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön rahoitustuesta Irlannin kansainväliselle rahastolle (2003—2004) 6
Komission asetus (EY) N:o 2237/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
*Komission asetus (EY) N:o 2238/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 2239/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rasvattoman maitojauheen markkinoilla toteutettavien interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 214/2001 muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 2240/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 13
Komission asetus (EY) N:o 2241/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 2242/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2042/2002 tarkoitetulla toisella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 2243/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2048/2002 tarkoitetulla toisella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 2244/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1622/2000 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee viinihapon käyttöä viinituotteiden valmistuksessa 27
*Komission asetus (EY) N:o 2245/2002, annettu 21 päivänä lokakuuta 2002, yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 täytäntöönpanosta 28
*Komission asetus (EY) N:o 2246/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) suoritettavista yhteisömallin rekisteröintiin liittyvistä maksuista 54
Komission asetus (EY) N:o 2247/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 60

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/980/EC
*EU—Slovakian tasavalta -assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2002, tehty 8 päivänä lokakuuta 2002, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta siten, että perustetaan neuvoa-antava sekakomitea alueiden komitean ja sen slovakialaisen yhteyskomitean välille 61
2002/981/EC
*Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 63
Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjasta N:o 2 64
Komissio
2002/982/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, Chamaecyparis, Ligustrum vulgare ja Euphorbia fulgens -lajien koristekasvien lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien jatkamisesta neuvoston direktiivin 98/56/EY mukaisesti (1) 68
2002/983/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, Prunus domestica -lajin lisäys- ja taimiaineiston yhteisön vertailukokeiden ja testien jatkamisesta neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti (1) 69
2002/984/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, heinäkasvien sekä Triticum aestivum-, Vitis vinifera-, Brassica napus- ja Allium ascalonicum -lajien siementen ja lisäysaineiston yhteisön vertailukokeiden ja testien jatkamisesta neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 92/33/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY mukaisesti (1) 70

Oikaisuja
Oikaistaan kahdeskymmeneskuudes komission direktiivi 2002/34/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (EYVL L 102, 18.4.2002) 71
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top