EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:324:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 324, 29. marraskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 324
45. vuosikerta
29. marraskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien asetusten muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 2100/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
*Komission asetus (EY) N:o 2101/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 21/2002 muuttamisesta Azorien vilja-alan alustavan hankintataseen osalta vuodeksi 2002 8
*Komission asetus (EY) N:o 2102/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 2103/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, Etelä-Afrikassa ennen yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastusta koskevien toimien hyväksymisestä 11
*Komission asetus (EY) N:o 2104/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1575/2000 mukauttamisesta koulutusta koskevien muuttujien luettelon ja vuodesta 2003 lähtien toimitettavien kyseisiä muuttujia koskevien tietojen koodauksen osalta 14
Komission asetus (EY) N:o 2105/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 20
Komission asetus (EY) N:o 2106/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 2107/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 17. osittaista tarjouskilpailua varten 24
Komission asetus (EY) N:o 2108/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 2109/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 2110/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 2111/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistushakemusten hylkäämisestä 36
Komission asetus (EY) N:o 2112/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 2113/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 2114/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 43
Komission asetus (EY) N:o 2115/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 44
Komission asetus (EY) N:o 2116/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 45
Komission asetus (EY) N:o 2117/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 2118/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 2119/2002, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 50
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta (1) 53

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/931/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2002, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvän, tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskevan lisäpöytäkirjan tekemisestä 59
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvä tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskeva lisäpöytäkirja 61
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tšekin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvän, tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskevan lisäpöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus 63
Komissio
2002/932/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2002, yhteisön rahoitusosuudesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmaan Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 2002 (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4541) 64
2002/933/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, eräistä Kiinasta tuotavien eläinperäisten tuotteiden suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2002/69/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4583) (1) 71
2002/934/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, tiettyjen jäsenvaltioiden vuodeksi 2003 esittämien TSE:iden valvontaohjelmien hyväksymisestä ja yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4592) 73

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston yhteinen toiminta 2002/921/YUTP, 25 päivältä marraskuuta 2002, Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan toimeksiannon jatkamisesta (EYVL L 321, 26.11.2002) 76
Oikaistaan neuvoston päätös 2002/922/YUTP, tehty 25 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan (EUMM) johtajan toimikauden jatkamisesta (EYVL L 321, 26.11.2002) 76
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top