EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:299:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 299, 01. marraskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 299
45. vuosikerta
1. marraskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1939/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1940/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 1941/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1942/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 13. osittaista tarjouskilpailua varten 7
Komission asetus (EY) N:o 1943/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 8
Komission asetus (EY) N:o 1944/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 1945/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 1946/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 16
*Komission asetus (EY) N:o 1947/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3223/94 muuttamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 1948/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, vientituen tarjouskilpailuttamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä riisialalla annetun asetuksen (ETY) N:o 584/75 muuttamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 1949/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 1950/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, Belgian lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen lopettamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 1951/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kummeliturskan kalastuksen lopettamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1952/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen lopettamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 1953/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 1954/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 1955/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 1956/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 1957/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 33
Komission asetus (EY) N:o 1958/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 34
Komission asetus (EY) N:o 1959/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 1960/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 1961/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 1962/2002, annettu 31 päivänä lokakuuta 2002, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 41

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/849/EC
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisen assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2002, tehty 15 päivänä tammikuuta 2002, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 3 kohdan nojalla annettavien, 63 artiklan 1 kohdan iii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen valtiontukia koskevien määräysten soveltamista koskevien täytäntöönpanosääntöjen vahvistamisesta 43
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen 63 artiklan 3 kohdan nojalla annettavat kyseisen sopimuksen 63 artiklan 1 kohdan iii alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettujen valtiontukia koskevien määräysten soveltamista koskevat täytäntöönpanosäännöt 45
2002/850/EC
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisen assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2002, tehty 27 päivänä helmikuuta 2002, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/98 muuttamisesta perustamalla neuvoa-antava sekakomitea 48
2002/851/EC
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisen assosiaationeuvoston päätös N:o 3/2002, tehty 27 päivänä helmikuuta 2002, yleisistä ehdoista, jotka koskevat Viron tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmiin 49
2002/852/EC
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisen assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2002, tehty 24 päivänä toukokuuta 2002, Viron osallistumista yhteisön Fiscalis-ohjelmaan koskevista ehdoista 50
Komissio
2002/853/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 2002, Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen 3, 7, 14, 16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 ja 113 tekniikan kehitykseen mukauttamista koskevasta Euroopan yhteisön kannasta 53
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top