EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:281:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 281, 19. lokakuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 281
45. vuosikerta
19. lokakuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1866/2002, annettu 18 päivänä lokakuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1867/2002, annettu 18 päivänä lokakuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 3
Komission asetus (EY) N:o 1868/2002, annettu 18 päivänä lokakuuta 2002, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 4
Komission asetus (EY) N:o 1869/2002, annettu 18 päivänä lokakuuta 2002, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 5
Komission asetus (EY) N:o 1870/2002, annettu 18 päivänä lokakuuta 2002, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 6
Komission asetus (EY) N:o 1871/2002, annettu 18 päivänä lokakuuta 2002, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 1872/2002, annettu 18 päivänä lokakuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 9

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/817/EC
*Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä syyskuuta 2002, yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden Kansakuntien Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) välillä pakolaisille Lähi-idän maissa vuosina 2002—2005 annettavasta avusta 10
Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden Kansakuntien Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) välinen yleissopimus pakolaisille Lähi-idän maissa vuosina 2002—2005 annettavasta avusta 12
Komissio
2002/818/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä lokakuuta 2002, Korean kauppa-alusten kaupassa harjoittamista kauppakäytännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 säännösten nojalla (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3652) 15
2002/819/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä lokakuuta 2002, Tunisiasta peräisin olevien elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden erityisistä tuontiedellytyksistä tehdyn päätöksen 98/569/EY ja Tunisiasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä tehdyn päätöksen 98/570/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3906) (1) 18
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top