EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:221:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 221, 17. elokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 221
45. vuosikerta
17. elokuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1481/2002, annettu 16 päivänä elokuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1482/2002, annettu 16 päivänä elokuuta 2002, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Espanjan, Kreikan ja Italian interventioelimen hallussa olevan riisin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla rehuna käytettäväksi annettujen asetusten (EY) N:o 1938/2001, (EY) N:o 1939/2001 ja (EY) N:o 1940/2001 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 1483/2002, annettu 16 päivänä elokuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 4
Komission asetus (EY) N:o 1484/2002, annettu 16 päivänä elokuuta 2002, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 5

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/657/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä elokuuta 2002, neuvoston direktiivin 96/23/EY täytäntöönpanosta määritysmenetelmien suorituskyvyn ja tulosten tulkinnan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3044) (1) 8
2002/658/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä elokuuta 2002, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uusien tehoaineiden bentsoehapon, karvonin, mepanipyriimin, oksadiargyylin ja trifloksistrobiinin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3048) (1) 37
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top