EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:220:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 220, 15. elokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 220
45. vuosikerta
15. elokuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1474/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1475/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 3
Komission asetus (EY) N:o 1476/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 5
Komission asetus (EY) N:o 1477/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tuen määrän muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1478/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 11
Komission asetus (EY) N:o 1479/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavan tuen muuttamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 1480/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavan tuen muuttamisesta 16
*Komission direktiivi 2002/72/EY, annettu 6 päivänä elokuuta 2002, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista (1) 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/654/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä elokuuta 2002, toimintatavasta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämiseksi tuottajille ja maahantuojille vuosien 2003 ja 2009 väliseksi ajaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3029) 59
2002/655/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä elokuuta 2002, markkinointivuoden 2001—2002 määrärahojen loppuerän uudelleenjaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3064) 64
Euroopan keskuspankki
2002/656/EC
*Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2002, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista ja kansallisten keskuspankkien tiedonantomenettelyistä (EKP/2002/5) 67
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top