EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:198:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 198, 27. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 198
45. vuosikerta
27. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1361/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Liettuan kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1362/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Latvian kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymätoimenpiteenä 13
Komission asetus (EY) N:o 1363/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 24
*Komission asetus (EY) N:o 1364/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen lopettamisesta 26
*Komission asetus (EY) N:o 1365/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 21/2002 muuttamisesta Ranskan merentakaisia departementteja koskevan alustavan hankintataseen vilja-alan osalta 27
*Komission asetus (EY) N:o 1366/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevista tiedotustoimista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 814/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1557/2001 muuttamisesta 29
*Komission asetus (EY) N:o 1367/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta Portugalissa 30
*Komission asetus (EY) N:o 1368/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 muuttamisesta 33
*Komission asetus (EY) N:o 1369/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 10 kohdasta poikkeamisesta määräpaikkaan saapumista osoittavan todistuksen osalta eriytetyn tuen ollessa kyseessä ja tiettyjen maitotuotteiden vientituen vähimmäismäärän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 37
Komission asetus (EY) N:o 1370/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 102. erityisessä tarjouskilpailussa 39
Komission asetus (EY) N:o 1371/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 55. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 1372/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 274. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 1373/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 214/2001 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä kolmannessa tarjouskilpailussa sovellettavan rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 1374/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1143/98 mukaisesti jätettyjen tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia lehmiä ja hiehoja koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 44
Komission asetus (EY) N:o 1375/2002, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksella (EY) N:o 2535/2001 avatuissa tiettyjen maitotuotteiden tariffikiintiöissä heinäkuussa 2002 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 45

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/622/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2002, radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (1) 49

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1273/2002, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä (EYVL L 184, 13.7.2002) 52
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1274/2002, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä (EYVL L 184, 13.7.2002) 52
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top