EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:157:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 157, 15. kesäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 157
45. vuosikerta
15. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1031/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, lisätullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa 8
Komission asetus (EY) N:o 1032/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25
Komission asetus (EY) N:o 1033/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1034/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla 29
Komission asetus (EY) N:o 1035/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 31
Komission asetus (EY) N:o 1036/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 99. erityisessä tarjouskilpailussa 33
Komission asetus (EY) N:o 1037/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 52. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 1038/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 271. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 36
Komission asetus (EY) N:o 1039/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, interventioon tarkoitetun rasvattoman maitojauheen interventiohintaan tapahtuvien ostojen keskeyttämisestä 37
*Komission asetus (EY) N:o 1040/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, kasvien terveystarkastuksiin tarkoitetun yhteisön rahoitusosuuden myöntämiseen liittyvien säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2051/97 kumoamisesta 38
*Komission asetus (EY) N:o 1041/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, uuden rehun lisäaineen väliaikaisesta hyväksymisestä (1) 41
*Komission asetus (EY) N:o 1042/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanialan tuottajajärjestöjen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 919/94 muuttamisesta 43
*Komission päätös N:o 1043/2002/EHTY, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2002, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen muun muassa Intiasta peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen, vähintään 600 millimetrin levyisten pleteroimattomien ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomien, kelattujen, ei enempää valmistettujen kuin kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa tehdyn päätöksen N:o 283/2000/EHTY sekä samoja tuotteita koskevan lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta tehdyn päätöksen N:o 284/2000/EHTY muuttamisesta ja sitoumuksen hyväksymisestä 45
Komission asetus (EY) N:o 1044/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 50
Komission asetus (EY) N:o 1045/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 51
Komission asetus (EY) N:o 1046/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 52
Komission asetus (EY) N:o 1047/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 53
Komission asetus (EY) N:o 1048/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 54
Komission asetus (EY) N:o 1049/2002, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 55
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top