EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:139:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 139, 29. toukokuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 139
45. vuosikerta
29. toukokuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 27 päivältä toukokuuta 2002 Nigeriasta ja yhteisen kannan 2001/373/YUTP kumoamisesta 1
*Neuvoston yhteinen kanta 27 päivältä toukokuuta 2002 Osama bin Ladeniin, Al-Qaida-järjestön ja Talebanin jäseniin sekä niitä lähellä oleviin henkilöihin, ryhmiin, yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisten kantojen 96/746/YUTP, 1999/727/YUTP, 2001/154/YUTP ja 2001/771/YUTP kumoamisesta 4
*Neuvoston yhteinen toiminta 27 päivältä toukokuuta 2002 Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta Afganistanissa 6
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 880/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta 7
*Neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 882/2002, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002, Saksan interventioelinten hallussa olevan satovuoden 2001 korjatusta sadosta saadun rukiin vientiä määrävyöhykkeelle VII koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2441/2001 muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 883/2002, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 668/2001 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 2500093 tonniin 24
Komission asetus (EY) N:o 884/2002, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1500/2001 muuttamisesta ja Suomen interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 129995 tonniin 26
Komission asetus (EY) N:o 885/2002, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 28
*Komission asetus (EY) N:o 886/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 2535/2001 poikkeamisesta ja mainitun asetuksen muuttamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 887/2002, annettu 28 päivänä toukokuuta 2002, vientitodistusten antamisesta asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 a artiklan kiintiön mukaisesti Dominikaaniseen tasavaltaan vietäville tietyille maitotuotteille 37

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/404/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 2002, Suomen pohjoisten alueiden maataloutta koskevasta pitkäaikaisten kansallisten tukien järjestelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1903) 38

Oikaisuja
Oikaistaan komission päätös 2002/380/EY, tehty 22 päivänä toukokuuta 2002, sitoumusten hyväksymisestä ja peruuttamisesta Puolan tasavallasta peräisin olevien kaksipohjaisten puisten kuormalavojen tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä (EYVL L 135, 23.5.2002) 47
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top