EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:099:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 99, 16. huhtikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 99
45. vuosikerta
16. huhtikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 645/2002, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 646/2002, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 647/2002, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, Israelista peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 648/2002, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 649/2002, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 9

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/277/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2002, tiettyjen lajien sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 69/208/ETY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 734) (1) 12
2002/278/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2002, päätöksen 2001/393/EY muuttamisesta erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaiden munien tuonnissa kolmansista maista käytettävien eläinlääkärintodistusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1374) (1) 14
2002/279/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä huhtikuuta 2002, päätöksen 2000/666/EY muuttamisesta sekä päätöksen 2001/106/EY muuttamisesta jäsenvaltioihin suuntautuvaa lintujen tuontia varten hyväksyttyjen karanteenitilojen tai -keskusten luettelojen mallin laatimisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1402) (1) 17
2002/280/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä huhtikuuta 2002, neuvoston direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY ja 69/208/ETY mukaista siemennäytteiden ottoa ja siementarkastusta koskevan väliaikaisen kokeen järjestelystä tehdyn päätöksen 98/320/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1404) (1) 22
2002/281/EC
*EY—San Marino-yhteistyökomitean päätös N:o 1/2002, tehty 22 päivänä maaliskuuta 2002, tietyistä hallinnollisista yhteistyömenetelmistä väliaikaisen sopimuksen soveltamisessa ja tavaroiden jälleenlähettämismenettelystä San Marinon tasavaltaan tehdyn ETY—San Marino-yhteistyökomitean päätöksen N:o 4/92 muuttamisesta 23
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top