EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:067:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 67, 09. maaliskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 67
45. vuosikerta
9. maaliskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 431/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 432/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 3
Komission asetus (EY) N:o 433/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisista naudanlihan ostoista annetun asetuksen (EY) N:o 713/2001 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 434/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2826/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 94/2002 muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 435/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 7
Komission asetus (EY) N:o 436/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 8
Komission asetus (EY) N:o 437/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 9
Komission asetus (EY) N:o 438/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 10
Komission asetus (EY) N:o 439/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 440/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 12
Komission asetus (EY) N:o 441/2002, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 13
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/3/EY, annettu 12 päivänä helmikuuta 2002, ilman otsonista 14
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/6/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista (1) 31
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/7/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta 47

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/200/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä heinäkuuta 2001, valtiontuesta, jonka Espanja on myöntänyt ja aikoo myöntää Babcock Wilcox España SA:n rakenneuudistukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1780) (1) 50
2002/201/EC
*Komission suositus, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2002, dioksiinien, furaanien ja PCB:iden vähentämisestä rehuissa ja elintarvikkeissa (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 836) (1) 69
Euroopan keskuspankki
2002/202/EC
*Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 27 päivänä helmikuuta 2002, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) annettujen suuntaviivojen EKP/2001/3 muuttamisesta (EKP/2002/1) 74

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 430/2001, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1558/2001 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta (EYVL L 66, 8.3.2002) 77
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top