EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:064:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 64, 07. maaliskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 64
45. vuosikerta
7. maaliskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 417/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2978/94 kumoamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 418/2002, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
*Komission asetus (EY) N:o 419/2002, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1663/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä niiden tilitietojen muodosta ja sisällöstä, jotka jäsenvaltioiden on pidettävä komission saatavilla EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä varten, annetun asetuksen (EY) N:o 2390/1999 muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 420/2002, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2002, lihotukseen tarkoitettuja urospuolisia nautaeläimiä koskevien tuontioikeuksien uudelleenjakamisesta asetuksen (EY) N:o 1095/2001 mukaisesti 10
Komission asetus (EY) N:o 421/2002, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2002, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta helmikuuksi 2002 11
*Komission direktiivi 2002/23/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 2002, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta 13

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/192/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 20
2002/193/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Ranskan tasavallan hallituksen myöntämästä ylimääräisestä kansallisesta tuesta tiettyjen viinialan tuotteiden tislaukselle 24
2002/194/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Italian tasavallan hallituksen myöntämästä ylimääräisestä kansallisesta tuesta tiettyjen viinialan tuotteiden tislaukselle 26
Komissio
2002/195/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, tukijärjestelmästä, jonka Italia aikoo toteuttaa perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuotannon, jalostamisen ja kaupan pitämisen tukemiseksi (7 päivänä marraskuuta 1995 annettu Sisilian aluelaki nro 81) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3060) 27

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston päätös 2001/822/EY, tehty 27 päivänä marraskuuta 2001, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön ("päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta") (EYVL L 314, 30.11.2001) 39
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top