EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:328:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 328, 13. joulukuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 328
44. vuosikerta
13. joulukuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2424/2001, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä 4
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2425/2001, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2848/2000 muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 2426/2001, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 20
Komission asetus (EY) N:o 2427/2001, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 2428/2001, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, pähkinöiden vientitukien vahvistamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 2429/2001, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta Portugalissa pöytäviinien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 442/2001 muuttamisesta 28
*Komission asetus (EY) N:o 2430/2001, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden erityisluonnetta koskevista todistuksista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2082/92 säädettyyn erityisluonnetta koskevien todistusten rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2301/97 liitteen täydentämisestä 29
Komission asetus (EY) N:o 2431/2001, annettu 12 päivänä joulukuuta 2001, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 31

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTA-valtioiden pysyvä komitea
2431/2001/SC
*EFTA-valtioiden pysyvän komitean päätös N:o 1/2001/PK, tehty 24 päivänä tammikuuta 2001, EFTA-valtioiden pysyvän komitean työjärjestyksen muuttamisesta 33
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top