EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:326:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 326, 11. joulukuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 326
44. vuosikerta
11. joulukuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen toiminta 10 päivältä joulukuuta 2001, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Afganistaniin 1
*Neuvoston yhteinen toiminta 10 päivältä joulukuuta 2001, Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta Afrikan Suurten Järvien alueella 3
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2403/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
*Komission asetus (EY) N:o 2404/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Belgian lipun alla purjehtivien alusten punakampelan kalastuksen lopettamisesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 2405/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 2406/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Belgian lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 2407/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannon laadunparantamistoimien rahoituksen enimmäismäärästä tuotantokaudeksi 2002—2003 ja asetuksen (EY) N:o 528/1999 3 artiklan 3 kohdasta poikkeamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2408/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 12
Komission asetus (EY) N:o 2409/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 2410/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 14
Komission asetus (EY) N:o 2411/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Israelista peräisin olevien isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 2412/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Israelista peräisin olevien terttuneilikoiden (spray-tyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 2413/2001, annettu 10 päivänä joulukuuta 2001, Israelista, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien suurikukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 20

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/877/EC
*Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2001, vuoden 2001 kansainvälisen kahvisopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä yhteisön puolesta 22
Vuoden 2001 kansainvälinen kahvisopimus 23
Komissio
2001/878/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannolle Portugalissa myönnettävästä tuesta tehdyn päätöksen 2001/670/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3924) 40
2001/879/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannolle Ranskassa myönnettävästä tuesta tehdyn päätöksen 2001/648/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3925) 41
2001/880/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2001, syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotannolle Kreikassa myönnettävästä tuesta tehdyn päätöksen 2001/649/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3962) 42
2001/881/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2001, kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3941) (1) 44

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2152/2001, annettu 31 päivänä lokakuuta 2001, oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 2815/98 muuttamisesta (EYVL L 288, 1.11.2001) 63
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top