EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:304:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 304, 21. marraskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 304
44. vuosikerta
21. marraskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2248/2001, annettu 19 päivänä marraskuuta 2001, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2249/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 2250/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 2251/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2759/1999 muuttamisesta (1) 6
*Komission asetus (EY) N:o 2252/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1268/1999 soveltamista koskevista rahoitussäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2222/2000 muuttamisesta (1) 8
*Komission asetus (EY) N:o 2253/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kilohailin kalastuksen lopettamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2254/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 2255/2001, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 13
*Komission direktiivi 2001/99/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaineiden glyfosaatti ja tifensulfuronimetyyli sisällyttämiseksi siihen 14

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/802/EC
*EU—Romania-assosiaationeuvoston päätös N:o 6/2001, tehty 17 päivänä lokakuuta 2001, Romanian osallistumista Kulttuuri 2000 -ohjelmaan koskevista ehdoista ja edellytyksistä 17
Komissio
2001/803/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2001, valtiontuesta, jonka Suomi on toteuttanut Ojala-Yhtymä Oy:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1139) (1) 20
2001/804/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2001, toimenpiteistä, joilla kielletään tiettyjä ftalaatteja sisältävien, pehmeästä PVC:stä valmistettujen, alle kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi tarkoitettujen lelujen ja lastentarvikkeiden markkinoille saattaminen, tehdyn päätöksen 1999/815/EY voimassaoloajan pidentämisestä kahdeksannen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 3717) (1) 26
Euroopan keskuspankki
2001/805/EC
*Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 25 päivänä lokakuuta 2001, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 52 artiklan täytäntöönpanosta siirtymäkauden jälkeen annettujen suuntaviivojen EKP/2000/6 muuttamisesta (EKP/2001/10) 28
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top