EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:268:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 268, 09. lokakuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 268
44. vuosikerta
9. lokakuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1959/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1960/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, tavallisen vehnän toimittamisesta elintarvikeapuna 3
*Komission asetus (EY) N:o 1961/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8
*Komission asetus (EY) N:o 1962/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, hedelmä- ja vihannesjalostealan muiden kuin lisättyä sokeria koskevien vientitukien soveltamisen yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1429/95 muuttamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 1963/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta väliaikaisesti koskien tiettyjen yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden määriä 21
*Komission asetus (EY) N:o 1964/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, Skotlannin pohjoispuolella sijaitsevalla vyöhykkeellä (Shetland area) harjoitettavan tietyn kalastustoiminnan lisenssijärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2166/83 muuttamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1965/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2807/83 muuttamisesta 23
*Komission asetus (EY) N:o 1966/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, Englannin punnan 1 päivänä heinäkuuta 2001 sovellettavasta valuuttakurssista johtuvan tasaustuen enimmäismäärän vahvistamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 1967/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, tiettyjen Tanskassa ja Ruotsissa myönnettyjen maatalouden valuuttajärjestelmän tasaustukien mukauttamisesta 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/718/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä lokakuuta 2000, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.1845 — AOL/Time Warner) (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3009) (1) 28
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 8 päivältä lokakuuta 2001, aseiden viennistä entiseen Jugoslaviaan määritellyn yhteisen kannan 96/184/YUTP ja Jugoslavian liittotasavaltaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä määritellyn yhteisen kannan 98/240/YUTP muuttamisesta 49

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1815/2001, annettu 14 päivänä syyskuuta 2001, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I, II ja III muuttamisesta (EYVL L 246, 15.9.2001) 50
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top