EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:167:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 167, 22. kesäkuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 167
44. vuosikerta
22. kesäkuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1222/2001, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1223/2001, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001, asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisista naudanlihan ostoista annetun asetuksen (EY) N:o 713/2001 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 1224/2001, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001, viinialan vientitodistusten antamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1225/2001, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 6
Komission asetus (EY) N:o 1226/2001, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 7
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 10

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/473/EC
*Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta, jolla lisätään keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskeva lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen 20
Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan kirjeenvaihtona tehty Sopimus jolla lisätään hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskeva pöytäkirja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen 21
Pöytäkirja keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa 23
Komissio
2001/474/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta varainhoitovuonna 2000 rahoitettuja menoja koskevien jäsenvaltioiden tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1192) 27
2001/475/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2001, Italian neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisesti esittämästä viinintuotantokykyä koskevasta selvityksestä (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1581) 32

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1189/2001, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla (EYVL L 161, 16.6.2001) 33
Oikaistaan Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä ("TARGET") 26 päivänä huhtikuuta 2001 annetut Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EKP/2001/3) (EYVL L 140, 24.5.2001) 34
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top