EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:125:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 125, 05. toukokuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 125
44. vuosikerta
5. toukokuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä huhtikuuta 2001, Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan (EUMM) toimintaa Jugoslavian liittotasavallassa koskevan Euroopan unionin ja Jugoslavian liittotasavallan välisen sopimuksen tekemisestä 1
Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan (EUMM) toimintaa Jugoslavian liittotasavallassa koskeva Euroopan unionin ja Jugoslavian liittotasavallan välinen sopimus 2
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 886/2001, annettu 4 päivänä toukokuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 887/2001, annettu 4 päivänä toukokuuta 2001, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 7
Komission asetus (EY) N:o 888/2001, annettu 4 päivänä toukokuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 8
Komission asetus (EY) N:o 889/2001, annettu 4 päivänä toukokuuta 2001, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 9
Komission asetus (EY) N:o 890/2001, annettu 4 päivänä toukokuuta 2001, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 10
Komission asetus (EY) N:o 891/2001, annettu 4 päivänä toukokuuta 2001, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2285/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 892/2001, annettu 4 päivänä toukokuuta 2001, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen yleisten interventiotoimenpiteiden mukaisesti toteutetussa 266. osittaisessa tarjouskilpailussa interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 893/2001, annettu 4 päivänä toukokuuta 2001, naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista toista osittaista tarjouskilpailua varten 14
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta 15

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/353/EC
*Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä huhtikuuta 2001, energia-alan kansainvälisen yhteistyön edistämistä koskevan monivuotisen ohjelman (1998—2002) mukaisiin toimiin ja toimenpiteisiin sovellettavien uusien suuntaviivojen vahvistamisesta osana energia-alan toimia koskevaa monivuotista puiteohjelmaa (1998—2002) ja siihen liittyviä toimenpiteitä 24
Komissio
2001/354/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2001, EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan soveltamisesta (Asia COMP/35.141 — Deutsche Post AG) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 728) (1) 27
2001/355/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisen Saksalle myönnetyn poikkeuksen jatkamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1095) 45
2001/356/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2001/172/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1406) (1) 46
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top