EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:121:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 121, 01. toukokuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 121
44. vuosikerta
1. toukokuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 842/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 843/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 844/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 845/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 8
Komission asetus (EY) N:o 846/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 11
*Komission asetus (EY) N:o 847/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, kukkakaalien, persikoiden, nektariinien ja syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden interventiokynnysten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2001/2002 14
*Komission asetus (EY) N:o 848/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, markkinointivuoden 2000/2001 jalostamattomien kuivattujen viinirypäleiden ja viikunoiden varastointituen vahvistamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 849/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, persikoiden ja nektariinien markkinointivuoden 2001—2002 yhteisön markkinoiltapoistamiskorvauksen alentamisesta markkinointivuodeksi 2000—2001 vahvistetun interventiokynnyksen ylittymisen vuoksi 16
Komission asetus (EY) N:o 850/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä 17
Komission asetus (EY) N:o 851/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 852/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan 22
Komission asetus (EY) N:o 853/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille 24
Komission asetus (EY) N:o 854/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 26
Komission asetus (EY) N:o 855/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 856/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 30
Komission asetus (EY) N:o 857/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 32
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/20/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 34

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2001/339/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2001, kirjeenvaihdosta Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välisen viinien nimitysten vastavuoroista suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen liitteessä olevan B kohdan muuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1080) 45
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top