EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:073:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 73, 15. maaliskuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 73
44. vuosikerta
15. maaliskuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 496/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 497/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 31. osittaista tarjouskilpailua varten 3
Komission asetus (EY) N:o 498/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 4
Komission asetus (EY) N:o 499/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 500/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 501/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, luvan antamisesta siirtoihin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten rajoissa 13
*Komission asetus (EY) N:o 502/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen käytettävän rasvattoman maidon tuen myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 503/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 562/2000 muuttamisesta ja oikaisemisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 504/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 17
Komission asetus (EY) N:o 505/2001, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2001, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 506/2001, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2001, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 22

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/203/EC
*EU—Viro-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2001, tehty 24 päivänä tammikuuta 2001, käsitteen "alkuperätuotteet" määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tehdyn EU:n ja Viron välisen Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta 28
2001/204/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 2001, direktiivin 90/219/ETY täydentämisestä niiden perusteiden osalta, joilla arvioidaan, ovatko geneettisesti muunnetut mikro-organismit turvallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle (1) 32
2001/205/EC
*Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan kehitysrahaston (1984) (kuudes EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 1999 35
2001/206/EC
*Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan kehitysrahaston (1989) (seitsemäs EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 1999 36
2001/207/EC
*Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan kehitysrahaston (1995) (kahdeksas EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 1999 37
Komissio
2001/208/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Ranskassa (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 750) (1) 38
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top