EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:017:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 17, 19. tammikuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 17
44. vuosikerta
19. tammikuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 95/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 96/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla 3
Komission asetus (EY) N:o 97/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 4
Komission asetus (EY) N:o 98/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 99/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 9
Komission asetus (EY) N:o 100/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2014/2000 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 10
Komission asetus (EY) N:o 101/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2317/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 102/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 12
Komission asetus (EY) N:o 103/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2097/2000 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 104/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2830/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 105/2001, annettu 18 päivänä tammikuuta 2001, A2-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 15

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/49/EC
*EU—Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000, tehty 23 päivänä marraskuuta 2000, Bulgarian osallistumista yhteisön audiovisuaalisen politiikan mukaiseen ohjelmaan koskevien ehtojen ja edellytysten hyväksymisestä 17
2001/50/EC
*AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 2/2000, tehty 15 päivänä joulukuuta 2000, rahoitustuen myöntämisestä AKT-valtioiden teollisuuden ja liiketoiminnan kehitystä edistävälle investointien rahoitusohjelmalle 20
2001/51/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvää yhteisön strategiaa koskevan toimintaohjelman perustamisesta (2001—2005) 22
Komissio
2001/52/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2000, valtiontuesta, jonka Ranska on toteuttanut viinialalla (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2754) 30
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top