EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:008:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 8, 12. tammikuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 8
44. vuosikerta
12. tammikuuta 2001
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 1
Komission asetus (EY) N:o 46/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23
Komission asetus (EY) N:o 47/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 48/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 27
Komission asetus (EY) N:o 49/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, asetuksessa (EY) N:o 2014/2000 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 28
Komission asetus (EY) N:o 50/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2317/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 29
Komission asetus (EY) N:o 51/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 30
Komission asetus (EY) N:o 52/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2097/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 31
Komission asetus (EY) N:o 53/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2831/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 32
Komission asetus (EY) N:o 54/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2830/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 33
Komission asetus (EY) N:o 55/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 56/2001, annettu 11 päivänä tammikuuta 2001, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 36

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2001/30/EC
*AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 3/2000, tehty 15 päivänä joulukuuta 2000, erityisistä rahoitustoimenpiteistä tiettyjen kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston toimien jatkuvuuden turvaamiseksi ennen AKT—EY-kumppanuussopimuksen voimaantuloa 38
Komissio
2001/31/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, kolmansien maiden jäämiä koskevien suunnitelmien väliaikaisesta hyväksymisestä neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2000/159/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3992) (1) 40
2001/32/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, yhteisön rahoitusosuudesta kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien torjuntaohjelmalle Ranskan merentakaisissa departementeissa vuonna 2000 (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3993) 47
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top