EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:298:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 298, 25. marraskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 298
43. vuosikerta
25. marraskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2578/2000, annettu 17 päivänä marraskuuta 2000, tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevien yhteisten vaatimusten vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2406/96 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2579/2000, annettu 17 päivänä marraskuuta 2000, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2000 annetun asetuksen (EY) N:o 2742/1999 muuttamisesta 3
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2000, annettu 20 päivänä marraskuuta 2000, tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 3448/93 muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 2581/2000, annettu 24 päivänä marraskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
*Komission asetus (EY) N:o 2582/2000, annettu 24 päivänä marraskuuta 2000, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2583/2000, annettu 24 päivänä marraskuuta 2000, naudanliha-alan vientitukien muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 2584/2000, annettu 24 päivänä marraskuuta 2000, eräitä Venäjän federaation alueelle maanteitse vietäviä naudanliha- ja sianlihatoimituksia koskevasta tiedotusjärjestelmästä 16
Komission asetus (EY) N:o 2585/2000, annettu 24 päivänä marraskuuta 2000, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 18
Komission asetus (EY) N:o 2586/2000, annettu 24 päivänä marraskuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 19
Komission asetus (EY) N:o 2587/2000, annettu 24 päivänä marraskuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 20
Komission asetus (EY) N:o 2588/2000, annettu 24 päivänä marraskuuta 2000, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 21
Komission asetus (EY) N:o 2589/2000, annettu 24 päivänä marraskuuta 2000, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2285/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 22

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/737/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä marraskuuta 2000, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta 23
Komissio
2000/738/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2000, kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY täytäntöönpanoa koskevien jäsenvaltioiden kertomusten laadinnassa käytettävästä kyselylomakkeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3318) 24
2000/739/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2000, eläinten terveysvaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksesta tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Afrikan maista Etelä-Afrikan eläinten terveydentilanteen huomioon ottamiseksi annetun komission päätöksen 1999/283/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3335) (1) 27
2000/740/EC
Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2000, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3399) 29
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top