EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:276:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 276, 28. lokakuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 276
43. vuosikerta
28. lokakuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2389/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2390/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän vahvistamisperusteista annetun asetuksen (EY) N:o 1520/2000 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2391/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I, II ja III muuttamisesta (1) 5
*Komission asetus (EY) N:o 2392/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, etukäteen vahvistettavan yksityisen varastoinnin tuen myöntämisestä karitsojen ruhoille ja puoliruhoille Suomessa 9
Komission asetus (EY) N:o 2393/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2394/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 2395/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 235. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 2396/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 63. erityisessä tarjouskilpailussa 15
Komission asetus (EY) N:o 2397/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 17
Komission asetus (EY) N:o 2398/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 2399/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2284/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 20
Komission asetus (EY) N:o 2400/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2281/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 21
Komission asetus (EY) N:o 2401/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 2283/2000 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 22
Komission asetus (EY) N:o 2402/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille 23
Komission asetus (EY) N:o 2403/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan 25
Komission asetus (EY) N:o 2404/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 2405/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 29
Komission asetus (EY) N:o 2406/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2282/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 32
Komission asetus (EY) N:o 2407/2000, annettu 27 päivänä lokakuuta 2000, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 33
*Komission direktiivi 2000/66/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, tehoaineen (triasulfuroni) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 35
*Komission direktiivi 2000/67/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, tehoaineen (esfenvaleraatin) lisäämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 38
*Komission direktiivi 2000/68/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, tehoaineen (bentatsoni) sisällyttämisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I 41

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/658/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä syyskuuta 2000, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä 44
Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon Yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskeva sopimus 45
Päätösasiakirja 62
Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaantulopäivästä 80
Komissio
2000/659/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2000, Kanadasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/495/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2998) (1) 81
2000/660/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2000, Singaporesta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 94/323/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3000) (1) 85
2000/661/EC
*AKT—EY-tulliyhteistyökomitean päätös N:o 1/2000, tehty 18 päivänä lokakuuta 2000, alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Fidˇzin, Mauritiuksen, Papua-Uuden-Guinean ja Seychellien erityistilanteen huomioon ottamiseksi tonnikalasäilykkeiden ja tonnikalafileiden (HS-nimike ex 16.04) tuotannon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2663) 89

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2263/2000, annettu 13 päivänä lokakuuta 2000, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EYVL L 264, 18.10.2000) 92
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top