EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:240:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 240, 23. syyskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 240
43. vuosikerta
23. syyskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2007/2000, annettu 18 päivänä syyskuuta 2000, poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 2008/2000, annettu 22 päivänä syyskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
*Komission päätös N:o 2009/2000/EHTY, tehty 22 päivänä syyskuuta 2000, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Bulgariasta, Etelä-Afrikasta, Intiasta, Jugoslavian liittotasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen, vähintään 600 millimetrin levyisten pleteroimattomien ja muulla tavalla metallilla tai muulla aineella pinnoittamattomien, kelattujen, ei enempää valmistettujen kuin kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa sekä tiettyjen vientiä harjoittavien tuottajien tarjoamien sitoumusten hyväksymisestä ja menettelyn päättämisestä Iranista peräisin olevan tuonnin osalta tehdyn päätöksen N:o 283/2000/EHTY oikeisemisesta 12

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/571/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 2000, vapaa-alueille, vapaavarastoihin tai tullivarastoihin taikka rajat ylittäviin merikuljetusvälineisiin hankintoja toimittaville toimijoille tarkoitettujen kolmansien maiden tuotteiden eläinlääkärintarkastusta koskevista menetelmistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2532) (1) 14
2000/572/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 2000, jauhelihan ja raakalihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista noudatettavista ihmisten ja eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja päätöksen 97/29/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2533) (1) 19
2000/573/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä syyskuuta 2000, "alkuperätuotteen" käsitteen määritelmää koskevan poikkeuksen myöntämättä jättämisestä Turks- ja Caicossaarille CN-koodiin 100630 kuuluvan riisin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2652) 25
2000/574/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä syyskuuta 2000, tietyistä färsaarelaisista lohikaloissa esiintyvää lohen tarttuvaa anemiaa koskevista suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2688) (1) 26
2000/575/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2000, tiettyjen Taiwanista peräisin olevien lasikuitufilamentista valmistettujen kudottujen kankaiden tuontia koskevan tukien vastaisen menettelyn päättämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2699) (1) 27

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2002/2000, annettu 21 päivänä syyskuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta (EYVL L 238, 22.9.2000) 28
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top