EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:228:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 228, 08. syyskuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 228
43. vuosikerta
8. syyskuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1893/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1894/2000, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, Jugoslavian liittotasavallan tiettyjä osia koskevasta öljyn ja tiettyjen öljytuotteiden myynti- ja toimituskiellosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/1999 liitteen V muuttamisesta toiseen kertaan 3
Komission asetus (EY) N:o 1895/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 5 artiklassa säädetyllä tavalla 5
*Komission asetus (EY) N:o 1896/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ohjelman ensimmäisestä vaiheesta (1) 6
*Komission asetus (EY) N:o 1897/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta työttömyyden määritelmän osalta 18
*Komission asetus (EY) N:o 1898/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 2630/97 muuttamisesta sen 5 artiklan 1 kohdassa säädettyjä vuositarkastuksia koskevan kertomuksen mallin osalta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1899/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta ja Korean tasavallasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1472/2000 muuttamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 1900/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 1901/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 soveltamissäännöksistä 28
*Komission asetus (EY) N:o 1902/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, vuoden 2000 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla 50
*Komission asetus (EY) N:o 1903/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä 55
*Komission asetus (EY) N:o 1904/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä 57
Komission asetus (EY) N:o 1905/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta elokuuksi 2000 59
Komission asetus (EY) N:o 1906/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 61
Komission asetus (EY) N:o 1907/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 62
Komission asetus (EY) N:o 1908/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 66
Komission asetus (EY) N:o 1909/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 69
Komission asetus (EY) N:o 1910/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 71
Komission asetus (EY) N:o 1911/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1740/2000 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 72
Komission asetus (EY) N:o 1912/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 73
Komission asetus (EY) N:o 1913/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 75
Komission asetus (EY) N:o 1914/2000, annettu 7 päivänä syyskuuta 2000, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 77

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1889/2000, annettu 6 päivänä syyskuuta 2000, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla (EYVL L 227, 7.9.2000) 79
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top