EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:202:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 202, 10. elokuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 202
43. vuosikerta
10. elokuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1753/2000/EY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2000, uusien henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen seurantajärjestelmästä 1
Komission asetus (EY) N:o 1754/2000, annettu 9 päivänä elokuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 14
Komission asetus (EY) N:o 1755/2000, annettu 9 päivänä elokuuta 2000, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1531/2000 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää toista osittaista tarjouskilpailua varten 16
Komission asetus (EY) N:o 1756/2000, annettu 9 päivänä elokuuta 2000, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 17
Komission asetus (EY) N:o 1757/2000, annettu 9 päivänä elokuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 19
*Komission päätös N:o 1758/2000/EHTY, tehty 9 päivänä elokuuta 2000, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, Intiasta ja Romaniasta peräisin olevien seostamattomasta teräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa, Intian ja Romanian osalta sitoumuksen hyväksymisestä ja käyttöön otettujen väliaikaisten tullien lopullisesta kantamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 1759/2000, annettu 9 päivänä elokuuta 2000, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 31

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1477/2000, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden yhteisöön kohdistuvaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 Eurooppa-sopimusten mukaisesti sovellettavien alennettujen maatalouden maksuosien sekä lisätullien vahvistamisesta (EYVL L 171, 11.7.2000) 32
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top