EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:130:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 130, 31. toukokuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 130
43. vuosikerta
31. toukokuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1151/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13
Komission asetus (EY) N:o 1152/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 1153/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 1154/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, maltaiden vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1155/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 1156/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, täysikasvuisten nautojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen hintojen määrittämisestä ja eräiden muiden nautaluokkien hintaselvityksestä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 2705/98 muuttamisesta 23
*Komission asetus (EY) N:o 1157/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, vuoden 1999 aikana yhteisössä tuotettujen ja kaupan pidettyjen banaanien tasaustuen määrän ja kyseisen tuen jäännöksen maksumääräajan vahvistamisesta sekä vuoden 2000 ennakkojen yksikkökohtaisen määrän vahvistamisesta 26
*Komission asetus (EY) N:o 1158/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, Dominikaaniseen tasavaltaan tarkoitettua maitojauhetta koskevan tuontikiintiön soveltamisen keskeyttämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 1781/1999 kumoamisesta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 tietyistä säännöksistä poikkeamisesta sekä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusten järjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3719/88 tietyistä säännöksistä poikkeamisesta 28
*Komission asetus (EY) N:o 1159/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, jäsenvaltioiden toteuttamasta rakennerahastojen tukitoimiin liittyvästä tiedotus- ja julkistamistoiminnasta 30
Komission asetus (EY) N:o 1160/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 37
Komission asetus (EY) N:o 1161/2000, annettu 30 päivänä toukokuuta 2000, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 39

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/364/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2000, Suomen tukiohjelman hyväksymisestä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista tehdyn asiakirjan ja erityisesti sen 141 artiklan osalta tehdyn päätöksen 2000/167/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 835) 41
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top