EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:122:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 122, 24. toukokuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 122
43. vuosikerta
24. toukokuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 26 päivältä huhtikuuta 2000, Burmasta/Myanmarista määritellyn yhteisen kannan 96/635/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta 1
*Neuvoston yhteinen toiminta 22 päivältä toukokuuta 2000, erikoislähettilään nimeämisestä Afrikan Suurten järvien alueelle hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 96/250/YUTP jatkamisesta 6
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä toukokuuta 2000, Jugoslavian liittotasavaltaa koskevista rajoittavista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 1999/318/YUTP täytäntöönpanosta tehdyn päätöksen 1999/319/YUTP muuttamisesta 7
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation (UNMIK) sekä Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan toimiston tukemisesta 27
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Burmaan/Myanmariin tapahtuvan myynnin, toimittamisen ja viennin kieltämisestä sekä tiettyjen tärkeissä valtiollisissa tehtävissä kyseisessä maassa toimivien henkilöiden varojen jäädyttämisestä 29
Komission asetus (EY) N:o 1082/2000, annettu 23 päivänä toukokuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 39
Komission asetus (EY) N:o 1083/2000, annettu 23 päivänä toukokuuta 2000, eräiden interventioelinten hallussa olevan viljan vientiä koskevien pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta annettujen asetusten (EY) N:o 1667/98, 1735/98, 1758/98, 1759/98, 1760/98, 2198/98, 1392/1999 ja 441/2000 muuttamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 1084/2000, annettu 23 päivänä toukokuuta 2000, Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2079/1999 muuttamisesta 42
Tuomioistuin
*Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestykseen tehtävät muutokset, annettu 16 päivänä toukokuuta 2000 43

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/349/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2000, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien CD-levykoteloiden tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä ja käyttöön otettujen väliaikaisten tullien vakuutena olevien määrien vapauttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 1366) 46
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top