EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:109:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 109, 06. toukokuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 109
43. vuosikerta
6. toukokuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 949/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 950/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta huhtikuuksi 2000 3
*Komission asetus (EY) N:o 951/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, vuoden 2000 toisella kalenterivuosipuoliskolla sovellettavista jalostetuista tuotteista tai samassa tilassa olevista tavaroista syntyvän tullivelan hyvityskorkokannoista (sisäisen jalostuksen vapautusjärjestelmä, suspensiojärjestelmä ja väliaikainen maahantuonti) 5
Komission asetus (EY) N:o 952/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian interventioelimen hallussaan pitämän 50000 tavallisen vehnätonnin jälleenmyymiseksi sisämarkkinoilla 6
Komission asetus (EY) N:o 953/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 2079/1999 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 2150216 tonniin 7
Komission asetus (EY) N:o 954/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden vientitodistuksiin sovellettavasta, asetuksen (EY) N:o 1222/94 6 b artiklassa säädetystä vähennyskertoimesta 9
Komission asetus (EY) N:o 955/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 956/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2176/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 957/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2177/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 12
Komission asetus (EY) N:o 958/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2178/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 13
Komission asetus (EY) N:o 959/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2179/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 960/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2180/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
*Komission asetus (EY) N:o 961/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16
Komission asetus (EY) N:o 962/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä annetun asetuksen (EY) N:o 925/2000 muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 963/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 964/2000, annettu 5 päivänä toukokuuta 2000, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 26
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 871/2000, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta (EYVL L 104, 29.4.2000) 43
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top