EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:340:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 340, 31. joulukuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 340
42. vuosikerta
31. joulukuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2798/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tuontia 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2000 väliseksi ajaksi koskevista yleisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 906/98 kumoamisesta 1
*Komission asetus (EY) N:o 2799/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2800/1999, annettu 17 päivänä joulukuuta 1999, siirtymäkauden järjestelystä, joka koskee neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1255/1999 säädetyn tuen maksamista toisen jäsenvaltion alueella denaturoidulle tai rehuseoksiksi jalostetulle rasvattomalle maitojauheelle, ja asetuksen (ETY) N:o 1624/76 kumoamisesta 28
*Komission asetus (EY) N:o 2801/1999, annettu 21 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3887/92 muuttamisesta 29
*Komission asetus (EY) N:o 2802/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 3759/92 liitteessä I olevassa A, D ja E kohdassa lueteltujen kalastustuotteiden vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuodeksi 2000 38
*Komission asetus (EY) N:o 2803/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, kalastusvuoden 2000 aikana markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävästä kiinteästä arvosta 47
*Komission asetus (EY) N:o 2804/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, tietyille kalastustuoteille kalastusvuodeksi 2000 aikana myönnettävän siirtotuen määrästä 49
*Komission asetus (EY) N:o 2805/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3759/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastustuotteiden tuontihintojen ilmoittamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2211/94 muuttamisesta 51
*Komission asetus (EY) N:o 2806/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, tiettyjä kalastustuotteita kalastusvuonna 2000 koskevan kiinteän palkkion määrän vahvistamisesta 55
*Komission asetus (EY) N:o 2807/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2000 vahvistettavista viitehinnoista 56
Komission asetus (EY) N:o 2808/1999, annettu 28 päivänä joulukuuta 1999, viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myynnistä vientiin yksittäisillä tarjouskilpailuilla 65
*Komission asetus (EY) N:o 2809/1999, annettu 23 päivänä joulukuuta 1999, tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tariffikiintiöiden avaamisesta maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) N:o 1374/98 muuttamisesta 77
Komission asetus (EY) N:o 2810/1999, annettu 29 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 2079/1999 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän rukiin vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1199918 tonniin 83
Komission asetus (EY) N:o 2811/1999, annettu 29 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1760/98 muuttamisesta ja Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 3010000 tonniin 85
Komission asetus (EY) N:o 2812/1999, annettu 30 päivänä joulukuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 87
Komission asetus (EY) N:o 2813/1999, annettu 30 päivänä joulukuuta 1999, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 89
Komission asetus (EY) N:o 2814/1999, annettu 30 päivänä joulukuuta 1999, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 91
Komission asetus (EY) N:o 2815/1999, annettu 30 päivänä joulukuuta 1999, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 94
Komission asetus (EY) N:o 2816/1999, annettu 30 päivänä joulukuuta 1999, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 95
Komission asetus (EY) N:o 2817/1999, annettu 30 päivänä joulukuuta 1999, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 97
Komission asetus (EY) N:o 2818/1999, annettu 30 päivänä joulukuuta 1999, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 100
Komission asetus (EY) N:o 2819/1999, annettu 30 päivänä joulukuuta 1999, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavista tuen määristä 102
Komission asetus (EY) N:o 2820/1999, annettu 30 päivänä joulukuuta 1999, A1-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 104

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/872/EC, ECSC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen kahdeksan jäsenen nimittämisestä 105
1999/873/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1999, Tunisiasta peräisin olevan, yhteisöön tuotavan käsittelemättömän oliiviöljyn tuontijärjestelmää koskevan Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 106
Tunisiasta peräisin olevan yhteisöön tuotavan käsittelemättömän oliiviöljyn tuontijärjestelmää koskeva Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus 107
Komissio
1999/874/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 1999, Animo-sanoman koodeista tehdyn päätöksen 93/70/ETY muuttamisesta eräiden jalostettujen nisäkäsperäisten proteiinien sisällyttämiseksi siihenETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4251) (1) 109
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top