EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:325:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 325, 17. joulukuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 325
42. vuosikerta
17. joulukuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2652/1999, annettu 13 päivänä joulukuuta 1999, lopullisten polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönotosta Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 772/1999 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 2653/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 8
*Komission asetus (EY) N:o 2654/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen käytettävän rasvattoman maidon tuen myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 2655/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 386/90 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä tukea saavien maataloustuotteiden viennin yhteydessä tehtävästä fyysisestä tarkastuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 2221/95 sekä vientitukea saavia maataloustuotteita koskevan riskinarvioinnin perusteista annetun asetuksen (EY) N:o 3122/94 muuttamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 2656/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta väliaikaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 2789/98 muuttamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 2657/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 2658/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, Madeiran maitotuotteiden erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tuen määrittämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 2219/92 muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 2659/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 2—4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaista Kanariansaarten maitotuotteiden hankintaa koskevien tukien vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2993/94 muuttamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 2660/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/1999 tarkoitetun tavallisen tarjouskilpailun osana 39
Komission asetus (EY) N:o 2661/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 40
Komission asetus (EY) N:o 2662/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1707/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 41
Komission asetus (EY) N:o 2663/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1758/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 42
Komission asetus (EY) N:o 2664/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1701/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 43
Komission asetus (EY) N:o 2665/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 44
Komission asetus (EY) N:o 2666/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 2667/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 2668/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 50
Komission asetus (EY) N:o 2669/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 2670/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 2671/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 55
Komission asetus (EY) N:o 2672/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 57

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/838/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 1999, maito- ja maitotuotealan myynninedistämis- ja mainostoimia koskevien ehdotusten hyväksymisestä asetuksen (EY) N:o 3582/93 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3879) 59
1999/839/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 1999, eräistä Amerikan yhdysvalloista lähtöisin oleviin hevoseläimiin liittyvistä suojatoimenpiteistä ja päätöksen 1999/707/EY kumoamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4066) (1) 62
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top