EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:184:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 184, 17. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 184
42. vuosikerta
17. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1556/1999, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyihin Taiwanista peräisin oleviin tekstiilituotteisiin sovellettavasta tuontimenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 47/1999 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1557/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 1558/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 1589/87 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 243. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1559/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 207. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 1560/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 35. erityisessä tarjouskilpailussa 7
Komission asetus (EY) N:o 1561/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden heinäkuussa 1999 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 9
Komission asetus (EY) N:o 1562/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1563/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, asetuksen (EY) N:o 1758/98 muuttamisesta ja Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän leipävehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 1450000 tonniin 11
*Komission asetus (EY) N:o 1564/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, kuivattuihin viinirypäleisiin markkinointivuonna 1999/2000 sovellettavan vähimmäistuontihinnan vahvistamisesta sekä perittävästä tasoitusmaksusta, mikäli tätä hintaa ei noudateta 13
*Komission asetus (EY) N:o 1565/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, varastointielinten jalostamattomista kuivatuista viinirypäleistä maksaman ostohinnan vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1999/2000 16
*Komission asetus (EY) N:o 1566/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 194/97 muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 17
Komission asetus (EY) N:o 1567/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1568/1999, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1999, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 20

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/468/EC
*Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 23
Komissio
1999/469/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1999, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti, betonin, laastin ja injektointilaastin liitännäistuotteiden osaltaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1480) (1) 27
1999/470/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1999, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti rakennusliimojen osaltaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1478) (1) 32
1999/471/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1999, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti huoneiden tai vastaavien tilojen lämmityslaitteiden osaltaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1479) (1) 37
1999/472/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1999, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti sellaisten putkien, säiliöiden ja oheistuotteiden osalta, jotka eivät ole kosketuksissa talousveden kanssaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1482) (1) 42

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 2820/98, annettu 21 päivänä joulukuuta 1998, monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä heinäkuuta 1999 alkaen 31 päivään joulukuuta 2001 (EYVL L 357, 30.12.1998) 50
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top