EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:167:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 167, 02. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 167
42. vuosikerta
2. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1446/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, tonnikalaa (Thunnus thynnus) koskevan yhteisön tilastointijärjestelmän perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 858/94 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1447/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä 5
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1448/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, tietyn Välimerellä harjoitettavan kalastuksen hallintoa koskevista siirtymäkauden toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 1626/94 muuttamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 1449/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
*Komission asetus (EY) N:o 1450/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan myynnistä ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1151/1999 muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1451/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, Yhdistyneen kuningaskunnan hallussaan pitämän naudanlihan myynnistä puolustusvoimille ennakolta kiinteästi vahvistettuun hintaan annetun asetuksen (EY) N:o 1209/98 muuttamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 1452/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1964/82 muuttamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 1453/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, riisin vientiä Réunioniin koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2692/89 muuttamisesta tukiasiakirjan voimassaoloajan osalta 19
*Komission asetus (EY) N:o 1454/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (ETY) N:o 3887/92 poikkeamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 1455/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, paprikoiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista 22
Komission asetus (EY) N:o 1456/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1457/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 1458/1999, annettu 1 päivänä heinäkuuta 1999, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 31
*Neuvoston direktiivi 1999/63/EY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan unionin kuljetusalojen ammattiliiton (FST) tekemästä, merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskevasta sopimuksesta 33

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/427/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 1999, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi konetiskiaineilleETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1377) (1) 38
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top