EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:120:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 120, 08. toukokuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 120
42. vuosikerta
8. toukokuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 975/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta edistävien kehitysyhteistyötoimien täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 976/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta kolmansissa maissa yhteisön yhteistyöpolitiikan puitteissa edistävien yhteisön toimien, jotka ovat muita kuin kehitysyhteistyötoimia, täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista 8
Komission asetus (EY) N:o 977/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
Komission asetus (EY) N:o 978/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 203. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 979/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 31. erityisessä tarjouskilpailussa 18
Komission asetus (EY) N:o 980/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 1589/87 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 239. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 981/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 21
*Komission asetus (EY) N:o 982/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, eräiden komission asetusten kumoamisesta hedelmä- ja vihannesalalla sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden alalla 22
Komission asetus (EY) N:o 983/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 24
Komission asetus (EY) N:o 984/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 2563/98 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 25
Komission asetus (EY) N:o 985/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 26
Komission asetus (EY) N:o 986/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 27
Komission asetus (EY) N:o 987/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 770/1999 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 28
Komission asetus (EY) N:o 988/1999, annettu 7 päivänä toukokuuta 1999, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 29

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/311/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 1999, Euroopan laajuisen korkeakouluopetusta koskevan yhteistyöohjelman kolmannen vaiheen (Tempus III) (2000–2006) hyväksymisestä 30
1999/312/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 1999, merellisten biotoksiinien valvonnan vertailulaboratorioista tehdyn päätöksen 93/383/ETY muuttamisesta 37
1999/313/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 1999, simpukoiden bakteeri- ja virussaastumisen valvonnan vertailulaboratorioista 40
*Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Chilen tasavallan välillä huumeiden ja psykotrooppisten aineiden laittomassa valmistuksessa usein käytettävistä kemiallisista aineista ja niiden esiasteista tehdyn sopimuksen voimaantulosta 42
Komissio
1999/314/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä huhtikuuta 1999, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annettuun neuvoston direktiiviin 96/82/EY liittyvästä kyselylomakkeesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 856) (1) 43

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 925/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, sellaisten tietyntyyppisten siviilikäytössä olevien, ääntä hitaammin lentävien suihkukoneiden rekisteröinnistä ja käytöstä yhteisössä, joita on muutettu ja jotka on uudelleen hyväksytty kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (kolmas painos, heinäkuu 1993) liitteessä 16 olevan I niteen II osan 3 luvussa mainitut standardit täyttävinä (EYVL L 115, 4.5.1999) 46
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top