EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:083:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 83, 27. maaliskuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 83
42. vuosikerta
27. maaliskuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 659/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 660/1999, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta ja tupakanlehtien jäsenvaltiokohtaisten palkkioiden ja takuukynnysten vahvistamisesta lajikeryhmittäin satovuosien 1999, 2000 ja 2001 osalta 10
Komission asetus (EY) N:o 661/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
Komission asetus (EY) N:o 662/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Ranskan merentakaisiin departementteihin annetun asetuksen (ETY) N:o 391/92 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 663/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille annetun asetuksen (ETY) N:o 1832/92 muuttamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 664/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien viljatuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan annetun asetuksen (ETY) N:o 1833/92 muuttamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 665/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 666/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 25
Komission asetus (EY) N:o 667/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Kanariansaarille 27
Komission asetus (EY) N:o 668/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan 29
Komission asetus (EY) N:o 669/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 31
Komission asetus (EY) N:o 670/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 32
Komission asetus (EY) N:o 671/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 33
Komission asetus (EY) N:o 672/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 200. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 673/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 1589/87 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 236. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 674/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 28. erityisessä tarjouskilpailussa 36
Komission asetus (EY) N:o 675/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, Kanariansaarten siitoskanien hankintataseen ja hankintatuen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/92 4 artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1394/98 muuttamisesta 38
*Komission asetus (EY) N:o 676/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 785/95 muuttamisesta viidennen kerran 40
*Komission asetus (EY) N:o 677/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta väliaikaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 2789/98 muuttamisesta 42
*Komission asetus (EY) N:o 678/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, Pecorino Romano -juuston yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 43
*Komission asetus (EY) N:o 679/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, Grana Padano-, Parmigiano Reggiano- ja Provolone-juuston yksityiselle varastoinnille annettavan tuen myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2659/94 muuttamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 680/1999, annettu 26 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetun kahdennensadannenkahdennenkymmenennen osittaisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä 47
*Komission direktiivi 1999/19/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1999, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annetun neuvoston direktiivin 97/70//EY muuttamisesta (1) 48

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
1999/224/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä helmikuuta 1999, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä 50
Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välinen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus 51
Yhteinen julistus 60
Komissio
1999/225/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 1998, Saksan tuesta Herborn und Breitenbach GmbH:lle, entinen Drahtziehmaschinenwerk Grüna GmbH (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1687) (1) 62
226/1999/EC
*Komission päätös, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1998, Friuli-Venezia Giulian alueen suunnittelemasta tuesta terästeollisuusyritykselle Servola SpA:lle (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1941) (1) 69
227/1999/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä heinäkuuta 1998, Niedersachsenin osavaltion (Saksa) Georgsmarienhütte GmbH:lle myöntämistä tuista (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2556) (1) 72
1999/228/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä maaliskuuta 1999, neuvoston päätöksen 79/542/ETY ja päätösten 92/160/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY ja 93/197/ETY muuttamisesta rekisteröityjen hevosten tuontiin, tilapäiseen tuontiin ja takaisin tuontiin Saudi-Arabian tietyistä osista liittyvien eläinten terveysvaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 496) (1) 77

Oikaisuja
Oikaistaan komission päätös 1999/90/EY, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti kalvojen ja kermien osalta (EYVL L 29, 3.2.1999) 80
Oikaistaan komission päätös 1999/91/EY, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti lämmöneristetuotteiden osalta (EYVL L 29, 3.2.1999) 80
Oikaistaan komission päätös 1999/93/EY, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti ovien, ikkunoiden, ikkunaluukkujen, pimentimien, teollisuusovien ja niihin liittyvien rakennustarvikkeiden osalta (EYVL L 29, 3.2.1999) 80
Oikaistaan komission päätös 1999/94/EY, tehty 25 päivänä tammikuuta 1999, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti betonielementtien, kevytrunkoainesbetonielementtien ja höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien osalta (EYVL L 29, 3.2.1999) 80
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top