EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:066:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 66, 13. maaliskuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 66
42. vuosikerta
13. maaliskuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 542/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 543/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 3
Komission asetus (EY) N:o 544/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 4
Komission asetus (EY) N:o 545/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 5
Komission asetus (EY) N:o 546/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 6
*Komission asetus (EY) N:o 547/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EY) N:o 2802/95 muuttamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 548/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta asetuksen (ETY) N:o 1627/89 mukaisten interventioita koskevien yleisten toimenpiteiden osana toteutettua 219. osittaista tarjouskilpailua varten 10
Komission asetus (EY) N:o 549/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 11
Komission asetus (EY) N:o 550/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 1589/87 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 235. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 551/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 199. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 552/1999, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1999, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 27. erityisessä tarjouskilpailussa 14
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/2/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 16
Komission lausuma 23
Neuvoston ja komission lausuma 23
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/3/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, ionisoivalla säteilyllä käsiteltyjä elintarvikkeita ja elintarvikkeiden ainesosia koskevan yhteisön luettelon vahvistamisesta 24
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuutteista 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
192/1999/ECSC
*Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Turkin tasavallan välisellä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kaupasta tehdyllä sopimuksella perustetun sekakomitean päätös N:o 1/99, tehty 23 päivänä helmikuuta 1999, EHTY:n ja Turkin sekakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä 30
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top